Огляд

Схема роботи

digraph ARCHIVING {
  {rank=same p e cbd}
  p[label="Public API"];e[label="EDGE"];pa[label="Public Archive"];
  sa[label="Secret Archive"];cbd[label="CDB"];
  cbd -> p -> e [label="0) sync"];
  e -> pa [label="1) rules"];
  cbd -> sa [label="2) dump"];
  sa -> cbd [label="3) delete"];
  sa -> e [label="4) delete"];
}
sync
звичайна синхронізація в EDGE публічних даних
rules
перенесення публічних даних в архів згідно з правилами архівування
dump
збереження шифрованих внутрішніх структур даних в архіві секретних даних
delete
видалення структури з ЦБД